PARCUL REGINA MARIA

O trecere prin peisaj

Conceptul amenajarii acestui parc a plecat de la reabilitarea acestui spatiu din proximitatea Castelului Bran. Din parcul Regina Maria se deschide o perspectiva deosebita asupra castelului. In cadrul proiectului s-a realizat Reabilitarea Parcului Regina Maria, necesitatea acestei reabilitari fiind imperios necesarea pentru a adăuga plus valoare zonei şi pentru a satisface necesităţile locuitorilor şi turiştilor din zonă prin fluidizarea traficului pietonal şi asigurarea unui mediu sanătos pentru locuitorii şi turişti.

Proiectul a constat in reabilitarea spaţiilor verzi existente, incluzând lucrări de terasamente, completarea vegetaţiei existente, toaletarea şi inlocuirea plantaţiilor înalte şi joase care se află într-o stare avansată de degradare şi pun în pericol vizitatorii, amenajarea unei porţi de acces în parc, refacerea împrejmuirii verzi în scopul armonizării zonei şi a punerii în valoare a monumentului istoric (Castelul Bran). Deasemenea, am propus construirea unui pavilion pentru organizarea activităţilor cultural – artistice (concerte, spectacole, expoziţii). În faţa acestui pavilion se va realiza o mică piaţetă unde vizitatorii pot urmării spectacolele. Se vor reamplasa statuile existente pentru punerea în valoare a acestora Se va propune amplasarea de mobilier urban la standarde moderne.

CLIENT

Primaria Comunei Bran

LOCATIE

Judetul Brasov

AN

2017

PROIECTARE

Maple Design

O TRECERE PRIN PEISAJ

Animatie grafica

Proiectul propune redirecţionarea traficului pietonal de pe DN 73 către parc. În prezent din parcarea amplasata pe str. Ioan de Puscariu pietonii sunt nevoiţi să circule pe carosabilul DN73, neexistând un trotuar pentru preluarea acestora. In soluţia propusă am creat un trotuar la nivelul carosabilului pentru a prelua pietonii din parcare direcţionandu-i către parc în siguranţă. Realizarea de rampe de acces din parc care să lege diferenţele de nivel existente şi să asigure fluidizarea traficului pietonal pentru persoane cu dizabilităţi.

Situatia existenta a proiectului

Situatia actuala a spatiilor verzi aferente parcului, este evidentiata de starea tehnica a dotarilor specifice. Sistemul aleilor se afla intr-o situatie precara, mobilierul urban este intr-o stare de degradare si nu corespunde necesitatilor actuale, sistemul de circulatii nu este eficient situatiei actuale. Vegetatia existenta se afla intr-o stare de degradare si este insuficienta . Lipsa dotatilor culturale in parc, obiectivul reamenajarii a fost crearea unui cadru adecvat practicarii sportului si activitatilor recreative.
Proiectul este in curs de implementare pe fonduri GAL.

Membru al:

Certificat de calitate:


Copyright © 2018 Maple. Toate drepturile rezervate.

Montréal, Canada

Bucuresti, Romania
Tel: (438) 929 39 19 Tel: (0767) 95 39 19
Email: office@maplecomp.com Email: office@maplecomp.com
Web: www.maplecomp.com Web: www.maplecomp.com